O nás

Příběh naší farmy se začal psát v roce 2012, tedy dva roky poté, co jsme se vrátili z Nového Zélandu a Austrálie, kde jsme čerpali inspiraci pro další etapu našeho života - života ekologických farmářů. Náš předchozí život byl od hospodaření na míle daleko a začínali jsme tedy zemědělstvím naprosto nepolíbení. Dnes jsme za to vděční, protože jsme díky tomu mohli začít bez předsudků a zažitých názorů.

Jak to všechno začalo

Když jsme si jednoho jara pořídili dvě kozy, tři ovce, psa a pronajali si první hektar půdy, bylo rozhodnuto. V zemědělství jsme se ihned našli a pokračování nabralo neuvěřitelně rychlý spád. Zemědělské vzdělání, semináře o půdě, zvířatech, o ochraně přírody, o zpracování mléka, o ovocných stromech a mnohé další nás začaly formovat a určovat směr našeho hospodaření.

Jak to tak bývá, začátky byly těžké. Přátelé si mysleli, že jsme se zbláznili, rodina nás odrazovala a lidé z našeho okolí si klepali na čelo. Do toho všeho se nám narodily dvě děti a pořídili jsme si domek s malou sýrárnou. Naše představa o malé rodinné farmě, která bude jednou vyrábět výjimečné produkty, však začala získávat konkrétní obrysy.

stříhání ovce
stříhání ovce stříhání ovce

Hospodaření na plný úvazek

Po šesti letech od původního nápadu vyrábět sýry v biokvalitě jsme zkolaudovali naši sýrárnu na zpracování 200 litrů mléka denně, získali certifikaci na bio produkci a na 40 ha zemědělské půdy se nám pase stádo asi stovky zvířat. Chováme na 60 ovcí, 5 dojných krav plemene Jersey a několik jejich potomků. U všech našich zvířat dbáme na vhodné životní podmínky, přirozené potřeby a kvalitní krmení. Náš sen o hospodaření udržitelným a ekologickým způsobem se stal skutečností.

Vyrábíme několik desítek lahodných kravských produktů, které si naši zákazníci nemohou vynachválit. Díky poctivé řemeslné práci s mlékem a maximální péči o naše zvířata mají naše produkty tu nejvyšší možnou kvalitu. Ročně odchováme na stovku jehňat a kůzlat, pečujeme o 20 ha chráněných stepních trávníků na území Člupy, kde pravidelně vykvétá na 250 druhů chráněných rostlin. V našich extenzivních ovocných sadech, na druhově bohatých loukách a pastvinách můžete zahlédnout ptáky jako vlhu pestrou nebo dudka chocholatého a jiné v České Republice ohrožené druhy.

stříhání ovce
stříhání ovce stříhání ovce

Pestrá krajina jako odkaz našim dětem

Svým hospodařením se snažíme utvářet pestrou krajinu plnou života, abychom naše pozemky předali potomkům v lepší kondici, než jsme je získali my. Používáme tradiční postupy hospodaření s využitím těch nejmodernějších metod a nejnovějších vědeckých výsledků. Spolupracujeme s Mendelovou Univerzitou v Brně, s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a dalšími. Pořádáme samosběry ovoce a ořechů, do okolní krajiny vysazujeme nové ovocné stromy, původní dřeviny a v roce 2020 se nám podařilo vybudovat i malý mokřad.

Přemýšlíte o pronájmu nebo prodeji půdy?

Náročná práce farmáře se stala naplno naším životním stylem a filozofií. Každým nákupem našich mléčných výrobků podpoříte dva usilovně pracující rodiče, jejich dvě děti a především získáte kvalitní potravinu s vlastním příběhem, která vznikla nedaleko od vás. Mysli globálně, nakupuj lokálně.